Od 1973 roku do chwili obecnej tarnogórzanin. Ojciec Jerzy przepracował 45 lat w Zakładach Papierniczych w Kaletach na stanowisku pracownika fizycznego. Matka Magdalena prowadziła dom i wychowywała trójkę dzieci - córkę Monikę, syna Pawła i najmłodszego z rodzeństwa Stefana.

Paweł MRACHACZ
najpopularniejszy pod pseudonimem "PEPEK". s. Jerzego i Magdaleny zd. PEŁA, urodzony w Kaletach.

       Paweł MRACHACZ po ukończeniu szkoły zawodowej uzyskał zawód ślusarza maszyn i podjął pracę w swoim fachu w kaletańskich zakładach papierniczych. Przez 10 lat pracy w tym zakładzie był między innymi kierownikiem Młodzieżowego Klubu "PAPIRUS". Kolejnym zakładem pracy w którym pracował był "FASER" - Tarnowskie Góry. W tym czasie ukończył kurs kuratora ds. nieletnich. Zainteresował się turystyką górską, zrzeszył się w PTTK. Po przepracowaniu pięciu lat w zakładzie "FASER" na stanowisku ślusarza maszynowego w 1973 roku wstąpił do służby w ówczesnej Milicji Obywatelskiej. Zdobył średnie wykształcenie. Służbę stróża prawa podjął w tarnogórskiej jednostce. W 1974 roku zawarł związek małżeński z Natalią GRUCĄ. W 1975 roku został ojcem - urodził mu się syn Sebastian. W 1990 roku po weryfikacji pozostał w dalszej służbie już jako Policjant. W 1996 roku przeszedł na emeryturę. W trakcie służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego wielokrotnie był odznaczany m.in: "Złotą Odznaką Rozwoju Województwa Katowickiego" i "Srebrną Odznaką za Ład i Porządek Publiczny". Właśnie w zawodzie funkcjonariusza milicji, później policji najlepiej realizował się zawodowo na stanowisku dzielnicowego. Obejmował służbą jedne z najtrudniejszych dzielnic Tarnowskich Gór. Jego praca została dostrzeżona i pozytywnie oceniona przez przełożonych. Zaowocowało to w 1990 roku awansem na stanowisko kierownika Posterunku Policji Lokalnej w Bobrownikach Śląskich. Dzięki jego staraniom posterunek ten był najlepiej i najnowocześniej wyposażony na ówczesne czasy w całym województwie. Od tego momentu swoje doświadczenie oraz umiejętności Paweł MRACHACZ przekazywał młodszemu pokoleniu policjantów, którzy dziś zajmują wysokie stanowiska w strukturach Policji. Największym jednak zaszczytem dla Pawła MRACHACZA nie były i nie są otrzymane medale, nadane odznaczenia, pochwały i wyróżnienia przełożonych, którzy i tak są zobowiązani do nagradzania dobrze pełniących służbę policjantów. Najbardziej ceni sobie pozytywne recenzje o jego służbie tarnogórskiego społeczeństwa. Właśnie tarnogórzanie okręgu Bobrownik Śląskich, Rept Śląskich i Osady Jana w podzięce za dane im poczucie bezpieczeństwa w czasach, kiedy Paweł MRACHACZ był czynnym funkcjonariuszem, w roku 1999 dużą ilością głosów wybrali go jako swojego przedstawiciela w strukturach samorządowych szczebla powiatu. Wyraz społecznego zaufania dla Pawła MRACHACZA powtórzony został w 2003 roku, kiedy to na kolejną kadencję został wybrany w wyborach samorządowych do pełnienia funkcji radnego powiatowego. Tego samego roku został dziadkiem. Urodził się wnuczek Mateusz, będący dzieckiem jego syna Sebastiana i synowej Aleksandry. W 2004 roku ukończył podyplomowe studium administracji i zarządzania wykazując to, że na naukę nigdy nie jest za późno. Do tej pory działa czynnie na rzecz zaspakajania potrzeb życiowych lokalnej społeczności, a w szczególności na rzecz poczucia bezpieczeństwa ludzi.

HOBBY:

Hodowca gołębi Pocztowych zrzeszony w Polskim Związku Gołębi Pocztowych.

ZAINTERESOWANIA:

Piłka nożna - wierny kibic "Ruchu Chorzów" oraz ogólnie pozostałe dyscypliny sportu. Turystyka górska.